Årsmøte 2019

Share on facebook
Facebook

Til medlemmene i Hvam Golfklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HVAM GOLFKLUBB.

Årsmøtet avholdes onsdag  20. mars 2019 kl 19.00. i klubbhuset, Hvam Golfbane.

Dagsorden:

 1. Åpning av møtet ved styrets leder, og fortegnelse over møtende medlemmer
 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å undertegne protokollen
 4. Godkjennelse av klubbens årsmelding for 2018
 5. Godkjennelse av klubbens reviderte årsregnskap for 2018
 6. Behandle forslag og saker
 7. fastsette medlemskontingent for 2019
 8. Vedtak av budsjett for 2019
 9. Valg:
  1. Leder
  2. 2 styremedlemmer
  3. 1 varamedlem
  4. Revisor
 10. Godkjenne at styret oppnevner representanter til Ting, og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

Styret må ha forslag til saker i hende senest to uker FØR årsmøtet, dog slik at senere innkomne saker som ikke er lovendringer kan kreves behandlet.

Lagets årsmelding og revidert årsregnskap, budsjett for 2018, forslag til medlemskontingent, styrets forslag til vedtak under sak 7 og 8, samt valgkomiteens innstilling vil være klargjort for medlemmene en uke før årsmøtet, og vil bli lagt ut på www.hvamgolfklubb.no

Hvam  13. februar 2019

Med vennlig hilsen

Styret i Hvam Golfklubb

Frank Heimen

Styrets leder.

Flere innlegg

Torsdagsturnering 07. mai

Hei alle Hvam-golfere. Norges Golfforbund har nå åpnet for turneringsspill så lenge turneringene er avgrenset til klubbturneringer. Vi starter derfor med torsdagsturneringer

Takk til dugnadsgjengen onsdag 29. april

Nytt blomsterbed ved infotavle rydding av tenung bak klubbhuset maling av infotavle maling av nye bunkerriver nye avstandsskilt på rangen Nye stolper