Valg av representanter til styret i Hvam Golfklubb

Det skal nå velges representanter til styret i golfklubben. På valg er; leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteens leder på e-post roger.udnes@gmail.com innen mandag 25.02.19.

Lukk meny