Innkalling til årsmøte i Hvam Golfklubb

Facebook

Til

Medlemmer i Hvam Golfklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HVAM GOLFKLUBB

Styret i Hvam Golfklubb innkaller med dette til årsmøte 2022.

Sted: Peisestua på Hvam videregående skole

Dato: 9. mars

Tid: 19.00

Medlemmer har frist for å melde saker som en ønsker å ta opp på årsmøtet til styret innen 23. februar. Sakene sendes til e-postadresse: leder@hvamgolfklubb.no

Hvis det er påbud om smittevern som vanskeliggjør fysisk gjennomføring, vil årsmøtet gjennomføres digitalt. I så tilfelle vil alle medlemmer få tilsendt lenke til det digitale møtet. Styret kan ta avgjørelse om digital gjennomføring helt frem til årsmøtedatoen.

Endelig sakliste og saksdokumenter med forslag til vedtak legges ut på www.hvamgolfklubb.no innen 2. mars.

Foreløpig sakliste til årsmøtet:

Sak 1: Konstituering

Sak 2: Behandle melding og regnskap fra styret

Sak 3: Vedta retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

Sak 4: Behandle budsjett

Sak 5: Behandle saker innmeldt fra medlemmer og andre saker som styret legger fram

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2022

Sak 7: Valg

Sak 8: Godkjenne at styret oppnevner representanter til møter og organisasjonsledd klubben har representasjonsledd. Dette gjelder også utvalg.

Med vennlig hilsen

Styret i Hvam Golfklubb

Flere innlegg

Innkalling til årsmøte i Hvam Golfklubb

Styret i Hvam Golfklubb innkaller med dette til årsmøte 2024. Sted: Peisestua på Hvam videregående skoleDato: 20. marsTid: 19.00 Medlemmer har frist

Golftrening for voksne og juniorer

Golftrening for voksne Hvam golfklubbs nye Pro, Håkon Svenneby, holder tre treninger for klubbens voksne medlemmer tre tirsdager, 5., 12. og 19.

Vinnerne av klubbmesterskapet 2023

Vi gratulerer årets klubbmestere, Håkon Svenneby, og klubbmester senior, Roy Fjeld, for deres fremragende prestasjoner i årets klubbmesterskap i 2023. Lørdagen viste