Driving range

Rangen på Hvam Golfklubb er en bred range med en lengde på 270 meter.

Rangen har ca. 15 plasser med utslagsmatter av høy kvalitet.

Treningsbunker finner du på høyre side av driving rangen. 

Priser

Pris for én bøtte baller er kr. 30,- som kan betales med kort på ballmaskinen.

Regler på driving range

Slag fra gress skal kun foregå på egne oppmerkede områder.

Rydd opp søppel og pegger etter treningsøkten.