Medlemskap i Hvam Golfklubb

Et medlemskap i Hvam Golfklubb gir deg tilgang til en spennende 9-hulls golfbane i et kupert landskap med raviner og greener i verdensklasse. I tillegg til golf hele vinteren i vårt innendørs simulatorsenter.

Voksen f.o.m 20 år

Medlemskap i Hvam Golfklubb for én voksen

NOK 980 / år
 • 1 -års medlemskap i Hvam Golfklubb
 • Norsk Golf
 • Prisfordel i simulatorsenteret
 • Medlemspris på en av norges fineste 9-hulls golfbaner

Junior t.o.m 19 år

Medlemskap i Hvam Golfklubb for én junior

NOK 100 / år
 • 1 -års medlemskap i Hvam Golfklubb
 • Norsk Golf
 • Prisfordel i simulatorsenteret
 • Medlemspris på en av norges fineste 9-hulls golfbaner

Familiemedlemskap

2 voksne f.om. 20 år + ubegrenset antall junior

NOK 1960 / år
 • 1 -års medlemskap i Hvam Golfklubb
 • Norsk Golf
 • Prisfordel i simulatorsenteret
 • Medlemspris på en av norges fineste 9-hulls golfbaner

Hvam Golfklubb bruker Nordkred til å fakturere.  

OBS! Nåværende medlemmer som ønsker å ha familiemedlemskap , ta kontakt med styret per E-post: [email protected]. Vi trenger opplysninger om hvilke medlemmer som skal inngå i dette medlemskapet.

Priser inkluderer medlemskap i Hvam Golfklubb og et stk, Norsk golf pr. hustand.

Innmelding per post

Du kan også sende innmeldingskjema til [email protected] eller per post til adresse: Hvamsalléen 30, 2165 Hvam. Husk å merke brevet med Hvam Golfklubb.

Regler for utmelding

Regler for utmelding og endring av medlemskategori
I henhold til Norges Golfforbunds regler må skifte av hjemmeklubb meldes før 31.12. for ha virkning for påfølgende år. I klubbens lover, godkjent av Akershus Idrettskrets 7. juni 2002, er dette fulgt opp i teksten, § 5, tredje avsnitt som lyder:

“Kontingenter og avgifter forfaller ved påkrav. Den som ikke skriftlig er utmeldt eller meldt overgang til annen kontingentgruppe innen 1. januar ansees som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år, med unntak for medlemmer som på grunn av alder eller endrede familieforhold skal tilhøre en annen kontingentgruppe. Styret kan etter søknad sette ned, utsette betalingsfrist eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre spesielle grunner.” I siste avsnitt av § 5 finner vi bl.a. at “- – skyldig årskontingent kan trekkes i fra ved tilbakebetaling av medlemslån.”

Klubben har rutinemessing orientert om at enhver endring av medlemsstatus må meldes til klubben innen nyttår, bl.a. ved kunngjøring i siste nummer av medlemsbladet hvert år og på våre internettsider.

Skriftlig utmelding sendes til epost: [email protected]