Styret i Hvam Golfklubb

Styreleder

Frank Roger Heimen

Telefon: 478 38 725

Epost: Frank@elesco.no

Nestleder

Kjell Roar Unes

Telefon: 902 51 881

Epost: kjrunes@online.no

Styremedlem

Iver Husum

Telefon: 958 31 200

Epost: iver@gmail.no

Styremedlem

Jonas Siljuberg

Telefon: 41 35 86 81

Epost: jonas.siljuberg@gmail.com

Styremedlem

Gudfinnur Kleveland

Telefon: 941 38 436

Epost: gudfinnur@eureka.no

Styremedlem

Linda Jørve Lindberg

Telefon: 400 31 127

Epost: linda@ullensaker.kommune.no

Styremedlem

Rita Synnøve Lauritsen

Telefon:

Epost: 

Varamedlem

Gunnar Fjeldberg

Telefon: 957 86 277

Epost: gunnar@hotmail.com

 

Varamedlem

Stein Kristian Helland

Telefon: 977 59 639

Epost: stein@live.no

Årsmøte 2019

Her kommer dokumenter for årsmøte 2019

Har du ris, ros eller forslag til forbedring?

Send inn forslag til forbedring, ris eller ros. Vi ønsker alltid å forbedre klubben, så din mening er viktig. Send en beskjed til Styreleder Frank Roger Heimen, frank@elesco.no