Dette er en INGRESS. På SIDER som dette, vil den ikke skille seg ut fra et AVSNITT, men på INNLEGG, så vil INGRESS-en være fremhevet, for å gripe leseren inn i stoffet.

Dette er Overskrift 1

Overskrift 1 bør brukes sparsommelig, grunnet søkemotorers lesing av de.

Dette er Overskrift 2

Overskrift 2 er hva jeg personlig benytter meg oftest av for å inndele artikler inn i seksjoner.

Dette er Overskrift 3

Overskrift 3 er hva jeg personlig benytter meg av for å merke innholdet i kun det neste eller de 2 neste avsnittene.

Dette er Overskrift 4

Dette er Overskrift 5
Dette er Overskrift 6

Bruker personlig ikke disse 3 så mye, ettersom 1, 2 og 3 gjør jobben. Stylet disse 3 litt annerledes, for å gi flere alternativer til dere.

Under følger en tabell:

Dette er en tabell lagd med TablePress – en plugin jeg anbefaler at dere bruker for alle tabeller. Du kan se den i sidemenyen i adminpanelet, under WP Slider og over Forms som jeg ser Jonas har lagt til. Klikk Rediger side fra adminmenyen øverst på siden og se hvordan tabellen er lagt inn i innlegget her, og se hvordan den er lagt i TablePress-menyen, under Test. Når du lager en ny tabell må du huske å legge til «custom-tablepress» som egen CSS-klasse i innstillinger.

[table id=1 /]
Over er en vannrett linje. Fin for å adskille 2 separate innholdstekster i samme artikkel.


Dette er et sitat. Når du vil sitere noe en spiller, eller kanskje arrangør sier, så kan dette være et fint alternativ for å utheve hva vedkomne sa. – Thomas

Eksempelbilde
Dette er en bildetekst. Her kan du for eksempel liste spillernavn om du har et bilde av en spiller.