Golf Grønn Glede (GGG)

Golf er en idrett som de fleste kan drive med. Golfens handicap (HPC) gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen. Gleden ved spillegggt, naturopplevelse, fysisk aktivitet og det sosiale gir alle golfspillere en fin opplevelse.

Golf er en helsebringende aktivitet og passer fint inn i myndighetens folkehelseanbefalinger.

Gjennom Golf Grønn Glede (GGG) ønsker Hvam Golfklubb og gi personer med nedsatt funksjonsevne et nytt aktivitetstilbud.

GGG er et samarbeid mellom Norges Golfforbund (NGF), ulike norske golfklubber, kreftforeningen, diabetesforbundet, Landsforeningen Hjerte Lunge (LHL), mental helse og forsikringsselskapet Codan forsikring.

Målgruppen for Hvam Golfklubb er kreftpasienter med pårørende, hjerte og lungesyke med pårørende, funksjonshemmede, rullestolbrukere, diabetikere, døve og aktiv på dagtid. Vi begrenser oss ikke bare til disse gruppen og ønsker alle personer med ulike nedsatt funksjonsevne velkommen til GGG på Hvam Golfklubb.

GGG arbeider også med aktivitetstilbud innenfor golf for mennesker med funksjonsnedsettelse i samarbeid med Nes -og Ullensaker kommune.

Aktivitetstilbud

Det vil bli gitt golfinstruksjon, teori/praksis og spill på banen sammen med golfinstruktører fra Hvam Golfklubb.

Aktivitetstilbudet inneholder spill på banen og øving på driving rangen.

Nødvendig golfutstyr kan lånes fra klubben i denne perioden.

Hvam Golfklubb ønsker alle velkommen til Golf Grønn Glede (GGG) på Hvam Golfklubb.