Golf som terapi 

Golf som Terapi ble etablert som en frittstående prosjektgruppe i 2005 og har som formål å hjelpe personer med psykiske lidelser, herunder også rusmisbrukere til et bedre liv. Vi bruker golf som virkemiddel, og deltagerne rekrutteres fra psykiatriske behandlingsmiljøer innen så vel primær- som spesialisthelsetjenesten.

Golf som Terapi ble startet i nært samarbeid med Hvam vgs, og skolens og prosjektets målsettinger knyttet til helse og rehabilitering, passer meget godt sammen. Utover de 5 gruppene som i dag finnes på Hvam, er ytterligere 17 grupper i virksomhet fra Bodø i nord til Fredrikstad i sør.

Webside: golfsomterapi.no/