Utenfor banen (Out of bounds)

Utenfor banen er merket med hvite staker, gjerdestolper med hvit topp, eller hvit linje på bakken. Utenfor banen på hull 8 er annen manns grunn og ballplukking er ikke tillat. Hvite staker er ikke flyttbare hindringer (regel 24-2) og ballen skal spilles som den ligger eller dømmes uspillbar etter regel 28 med et straffeslag.

Steiner i bunkere

Det er tillatt å fjerne disse ved å erklære de for flyttbare hindringer. Regel 24-1

Vannhinder og sidevannshinder

Alle raviner er definert som vannhinder. Sidevannshinder er merket med rødt og Vannhinder med gult. Vannhinder som ikke er merket anses som sidevannshinder. Regel 26. Strømførende gjerder i vannhinder defineres som uflyttbar hindring. Regel 24.2

Luftledning

Hvis en ball treffer en luftledning eller tilhørende stolpe på hull 8 eller 9, må slaget annuleres og spiller skal uten straff spille en ball på stedet så nært som mulig hvorfra den opprinnlige ballen ble spilt. Regel 20-5

Distansemerker

150 metersmerker og evntuellt andre distansemerker er uflyttbare hindringer.Regel 24-2

Droppesone på hull 9

Hvis en ball er mistet etter regel 27, kan spiller slå en ny ball med tilleggstraff fra hvor spilleren sist slo ballen, eller det kan benyttes oppmerket droppesone også med tilleggstraff. Ballen skal ikke droppes men plasseres i droppesonen.

Veier og stier

Veier og stier gis fritak av den typen som tillates etter regel 24-2b for veier og stier.

Grunn under reperasjon (GUR)

Grunn under reperasjon er merket med blå staker, blå staker med hvit topp, eller hvit prikkete linje. Alle bunkere uten sand og/eller med nysådd gress rundt bunker er GUR. Fritak etter regel 25-1.

Ballplassering:  

Gjelder fairway på hull 8 og 9. En køllelengde.

Plugget ball

gjelder hele spillefeltet

Straff for brudd på lokal regel:

Slagspill – to straffeslag,   Matchspill – tap av hull

HUSK: Legg på plass oppslått divot og reparer nedslagsmerker på green!