Hvam Golfklubb

Golf for alle

Medlemskap

Bli medlem i Hvam Golfklubb

Golfkurs

Ta et golfkurs. Gled deg til mange fantastiske golf- og naturopplevelser. Vi har kurs vår, sommer og høst. Finn et kurs som passer for deg

Turneringer

Det er stor aktivitet i Hvam Golfklubb hele året. Trykk for å se turneringskalenderen

Golfsimulatorsenter

Spill golf hele vintersesongen i vårt golfsimulatorsenter

Golfbane: Stengt

Driving Range: Stengt

Golfsimulatorsenter: Åpent, se golf.hvamvgs.org

Nyheter

Det skal nå velges representanter til styret i golfklubben. På valg er; leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteens leder på e-post roger.udnes@gmail.com innen …
Til medlemmene i Hvam Golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HVAM GOLFKLUBB. Årsmøtet avholdes onsdag  20. mars 2019 kl 19.00. i klubbhuset, Hvam Golfbane. Dagsorden: Åpning av møtet ved styrets leder, og fortegnelse over møtende …

Golf for alle

Siden 2002 har vi hatt et fokus med å gjøre golf tilgjengelig for alle.

Golf Grønn Glede

GGG arbeider med aktivitetstilbud innenfor golf for mennesker med funksjonsnedsettelse. GGG Hvam har et samarbeid med Nes -og Ullensaker kommune.

Golf som terapi

Golf som Terapi har som formål å hjelpe personer med psykiske lidelser, herunder også rusmisbrukere til et bedre liv.

Hvam Golfbane

I 2015 ble det bygget ny golfbane på Hvam. En nydelig 9-hulls golfbane i et kupert landskap av raviner og skog med greener i verdensklasse.

Start video

Videobaneguide av Hvam Golfbane

Lukk meny