Årsmøte 2021

Facebook

Kjære medlem av Hvam Golfklubb.

Du er herved invitert til årsmøtet 2021, torsdag 8.april kl 19:00 i klubbhuset.

Vær med å bidra til det gode miljøet, der meninger kan utveksles, innspill kan tas med og spørsmål får et ærlig svar.

Det er medlemmene som velger de rette personene som sitter i styret, og som da skal ha ansvaret for at Klubben fungerer som den skal, og tar de avgjørelser som skal til for at alle skal kunne spille golf i et godt miljø.

Dagsorden:

 1. Åpning av møtet ved styrets leder, og fortegnelse over møtende medlemmer
 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å undertegne protokollen
 4. Godkjennelse av klubbens årsmelding for 2020
 5. Godkjennelse av klubbens reviderte årsregnskap for 2020
 6. Behandle forslag og saker
 7. fastsette medlemskontingent for 2021
 8. Vedtak av budsjett for 2021
 9. Valg:
  1. Leder
  2. 2 styremedlemmer
  3. 1 varamedlem
  4. Revisor
 10. Godkjenne at styret oppnevner representanter til Ting, og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

Styret må ha forslag til saker i hende senest to uker FØR årsmøtet, dog slik at senere innkomne saker som ikke er lovendringer kan kreves behandlet.

Lagets årsmelding og revidert årsregnskap, budsjett for 2021, forslag til medlemskontingent, styrets forslag til vedtak under sak 7 og 8, samt valgkomiteens innstilling vil være klargjort for medlemmene en uke før årsmøtet, og vil bli lagt ut på www.hvamgolfklubb.no

Velkommen.

Ekstra informasjon til klubbens medlemmer:

 • Vi har nå inngått en 3 års-avtale med Hvam VGS om bruk av banen
 • Drivingrangen åpner så fort det er forsvarlig – Greenkeeper bestemmer når – følg med på våre hjemmesider = banestatus.
 • Pris på greenfee og årskort vil gå litt opp
 • Hvam VGS og Hvam GK skiller nå mye tydeligere på drift av bane og drift av klubb
 • Vi skal ha mange gode aktiviteter i 2021 og de neste årene – torsdagsturneringer- helgeturneringer og arrangementer for alle HCP-spillere
 • Vi har mål om ha pro-treninger også i år.
 • Årskort må nå bestilles på Hvam VGS sin hjemmeside.

Med vennlig hilsen

Styret i Hvam Golfklubb

Flere innlegg

Sommerpause for onsdagstrening

Hei, Vi beklager det korte varselet, men onsdagstreningen tar nå en sommerpause til august. Neste trening er planlagt til 7. august fra

Sommertilbud på protimer

Opptil 20% rabatt på protimer i Juli! 25 min = 333,- 55 min = 625,- 9 hull banespill = 1200,- Tilbudet gjelder

Onsdagstrening for nybegynnere 03. juli

Hei, Vi minner om at det er en ny treningsøkt for nybegynnere denne uken. Treningsgruppen i Hvam Golfklubb inviterer alle nybegynnere med