Innkalling til årsmøte i Hvam Golfklubb 2023

Share on facebook
Facebook

Til

Medlemmer i Hvam Golfklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HVAM GOLFKLUBB

Styret i Hvam Golfklubb innkaller med dette til årsmøte 2023.

Sted: Peisestua på Hvam videregående skole (Vi venter på bekreftelse av lokalet. Vi gir beskjed ved endring.)

Dato: Torsdag, 13. april

Tid: 19.00

Medlemmer har frist for å melde saker som en ønsker å ta opp på årsmøtet til styret innen 30. mars. Sakene sendes til e-postadresse: [email protected]

Endelig sakliste og saksdokumenter med forslag til vedtak legges ut på www.hvamgolfklubb.no innen 6. mars.

Foreløpig sakliste til årsmøtet:

Sak 1: Konstituering

Sak 2: Behandle melding og regnskap fra styret

Sak 3: Vedta retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

Sak 4: Behandle budsjett

Sak 5: Behandle saker innmeldt fra medlemmer og andre saker som styret legger fram

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2023

Sak 7: Valg

Sak 8: Godkjenne at styret oppnevner representanter til møter og organisasjonsledd klubben har representasjonsledd. Dette gjelder også utvalg.

Med vennlig hilsen

Styret i Hvam Golfklubb

Flere innlegg

Driving range er åpen

Det er glede å kunne fortelle at driving rangen er åpen og er oppgradert med ny ballmaskin for sesongen. Vi vil også