Klubbhus

Facebook

Søknad om oppsetting av klubbhus er overlevert Nes Kommune og vi venter at klubbhuset vil være oppsatt i løpet av to til tre uker. Prosjektering av svingstudioet er godt i gang og søknad om oppsetting av dette vil bli sendt til kommunen i løpet av kort tid. Vi antar at bygget vil stå ferdig i løpet av sommeren. Oppgradering av simulatorsenteret vil bli gjennomført før starten av neste innendørssesong. Gjennom disse nevnte tiltakene vil klubbens tilbud til medlemmene bli betydelig styrket. Samtidig håper styret at klubbens medlemmer velvillig stiller opp som dugnadshjelp når prosjektene skal realiseres. Dette vil gi kjærkomne ekstrainntekter til klubbens drift.

Flere innlegg

Innkalling til årsmøte i Hvam Golfklubb

Styret i Hvam Golfklubb innkaller med dette til årsmøte 2024. Sted: Peisestua på Hvam videregående skoleDato: 20. marsTid: 19.00 Medlemmer har frist

Golftrening for voksne og juniorer

Golftrening for voksne Hvam golfklubbs nye Pro, Håkon Svenneby, holder tre treninger for klubbens voksne medlemmer tre tirsdager, 5., 12. og 19.

Vinnerne av klubbmesterskapet 2023

Vi gratulerer årets klubbmestere, Håkon Svenneby, og klubbmester senior, Roy Fjeld, for deres fremragende prestasjoner i årets klubbmesterskap i 2023. Lørdagen viste